แนะกลับถึงบ้านรีบอาบน้ำ ป้องกันโควิด-19

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์


แนะกลับถึงบ้านรีบอาบน้ำ ป้องกันโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 เมื่อกลับถึงบ้านแล้วควรรีบล้างมือ อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ทันที เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19


นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โอมิครอนที่กำลังแพร่ระบาดในต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ปัจจัยสำคัญที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือ การเร่งฉีดวัคซีน และประชาชนควรให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention 


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ได้สำรวจพฤติกรรมของประชาชน การสำรวจการป้องกันตัว และความคิดเห็นของประชาชนในการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ในช่วงเดือนเม.ย. 64 กับการใช้ชีวิตปกติด้วยวิถีใหม่ จำนวน 7,891 คน พบว่า ประชาชนเมื่อกลับมาถึงบ้าน รีบล้างมือ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ทำบางครั้งมากที่สุด 49.5% รองลงมา คือ ทำทุกครั้ง 46.3% และไม่ได้ทำเลย 4.2%  จากพฤติกรรมดังกล่าว พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมเมื่อกลับบ้าน รีบล้างมือ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีทำเป็นบางครั้ง ยังคงเป็นพฤติกรรมที่ประชาชนไม่ได้มีการปฏิบัติทุกครั้ง ซึ่งมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ควรทำความสะอาดร่างกาย รีบล้างมือ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน


ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สธ. กล่าวแนะนำประชาชนปฏิบัติ 7 วิธี หยุดโควิด-19 เมื่อกลับถึงบ้าน ดังนี้ 1. ทำความสะอาดรถยนต์ทุกครั้งหลังใช้งาน เช่น เบาะที่นั่ง พวงมาลัย 2. เก็บรองเท้าไว้นอกบ้าน หรือจัดเก็บรองเท้าเป็นสัดส่วน 3. ถอดหน้ากากอนามัย ทิ้งใส่ถุงให้มิดชิด 4. เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น กระเป๋า มือถือ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 5. ล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่และน้ำสะอาด ก่อนกินอาหาร ก่อนสัมผัสบริเวณใบหน้า และหลังจับสิ่งของสาธารณะ หลังเข้าห้องน้ำ 6. เปลี่ยนเสื้อผ้า และแยกตะกร้าผ้า ชุดที่ใส่นอกบ้าน และในบ้านออกจากกัน และ 7. หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน

Shares:
QR Code :
QR Code