แนวโน้ม ‘ไทย’ สุขเพิ่มขึ้น

ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติด้านความสุขของคนไทยตลอด 5 ปีล่าสุด พบว่าแนวโน้มคนไทยมีระดับความสุขเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน ในปี 2551มี 31.8 คะแนน ปี 2552 ได้ 33 คะแนน ปี 2553 ได้ 33.3 คะแนน ปี 2554 ได้ 32 คะแนน สำหรับปี 2555 คะแนนความสุขของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 33.59 คะแนน

โดยจังหวัดที่มีความสุขมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 จ.นครพนม 36.70 คะแนน เพราะมีรายได้ระดับปานกลาง และมีความมั่นคงด้านครอบครัวสูง อันดับ 2 จ.พิจิตร 36.39 คะแนน อันดับ 3 จ.ตรัง 36.15 คะแนน อันดับ 4  จ.ชัยภูมิ 35.92 คะแนน และอันดับ 5 จ.กระบี่ 35.79 คะแนน  ส่วนจังหวัดที่มีความสุขน้อยที่สุด 5 อันดับ คือ จ.สมุทรสงคราม 26.92 คะแนน จ.สมุทรปราการ 29.81 คะแนน รองลงมา จ.สระแก้ว ภูเก็ต หนองคาย และ จ.กาญจนบุรี ส่วนเมืองหลวงอย่าง กทม.มีความสุขน้อยอยู่ที่ 65 ได้ 32.15 คะแนน สาเหตุจากความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้น และการไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่ยูเอ็นเปิดเผยอีกหนึ่งอย่างจากการสำรวจความสุข 156 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2554 พบว่า ประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศฟินแลนด์ และประเทศนอร์เวย์ ส่วนประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุด ได้แก่ โตโก เบนิน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง และเซียร์ราลีโอน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code