แนวโน้มป่วยไข้หวัดใหญ่สูงขึ้น

ที่มา : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์


แนวโน้มป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น thaihealth

แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรคเผยแนวโน้มป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้ว 75,566 ราย เสียชีวิต 8


นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 สิงหาคม 2559  มีจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศแล้ว 75,566 ราย และเสียชีวิต 8 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร  เชียงใหม่  จันทบุรี อุตรดิตถ์ และระยอง


“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าแนวโน้มจะพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมีผู้ป่วยสูงกว่าปีที่แล้วและค่ามัธยฐาน 5 ปี ประมาณ 2 เท่า และคาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกันยายน ประมาณ 10,000–15,000 ราย จึงขอเตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการคลุกคลีผู้ที่มีอาการไข้หวัด และสถานที่มีผู้คนแออัด หากมีอาการป่วยให้สวมผ้าปิดปากและจมูกป้องกันการแพร่เชื้อ กรณีมีไข้ กินยาลดไข้แล้วไม่ดีขึ้นใน 3-4 วัน ควรรีบไปพบแพทย์"


สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ 1.หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปีทุกคน 3.ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เป็นต้น และ 4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code