แนวทางการใช้โซเชียลมีเดียที่เหมาะสม

ที่มา : อย่าตกหลุมโซเชียลมิเดีย  สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ


แนวทางการใช้โซเชียลมีเดียที่เหมาะสม thaihealth


แฟ้มภาพ


เริ่มตั้งคำถามในการใช้สื่อโซเชียลกับตัวเองก่อนว่าตัวเองใช้ได้ถูกต้องแล้วหรือยัง  แต่ถ้ายังคิดไม่ออก แนวทางเหล่านี้อาจช่วยได้


1.ไม่โพสต์เนื้อหาที่พาตัวเองเดือดร้อน


คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันเพียงพอ หรือระมัดระวังเพียงพอและไม่น่าจะได้รับผลกระทบ  แต่ความจริงแล้วอาจไม่เป็นอย่างที่คิด เช่น การเขียนวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นด้วยภาษาไม่สุภาพ โดยไม่ตระหนักว่าสิ่งที่เขียนย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองภายหลัง


2.มีศิลธรรมและจริยธรรมในการโพสต์


การใช้โซเชียลมีเดียต้องอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมอันดีงาม และควรต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม  การนำเสนอเรื่องบางเรื่อง เช่น ศาสนา การเมือง เพศ เชื้อชาติ ฯลฯ จำเป็นต้องคำนึงถึงความดีงามให้มาก เพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องมีความเที่ยงตรง ปราศจากอคติในการโพสต์เนื้อหาเหล่านั้น


3.ปรุงแต่งแต่พอดี


บางคนมีทักษะพิเศษในการใช้สื่อ เช่น วิธีการตัดต่อภาพ ตัดคลิปวีดีโอ ตัดเสียง เมื่อจำเป็นต้องทำก็ควรต้องคำนึงถึงควาเหมาะสม ไม่ปรุงแต่งเนื้อหามากเกินไปจนทำให้คนทีเห็นเกิดความเข้าใจผิด เช่น ไม่ตัดต่อหน้าบุคคลอื่นหากไม่ได้รับอนุญาตก่อน


4.เข้าใจเนื้อหาแบบไม่ตัดสินตัวคนโพสต์


เข้าใจว่าตัวตนของเราในบางครั้งอาจไม่ใช่ตัวตนในโลกโซเชียล แต่ต้องสวมบทบาทนั้น เพื่อสะท้อนมุมมองที่เป็นประโยชน์หรือเพื่อความบันเทิง เช่น วัยรุ่นนิยมเขียนนิยายชายรักชาย ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนเบี่ยงเบนทางเพศตามที่เขาเขียน แต่เป็นเพียงแค่จินตนาการของเขาเท่านั้น


5.แชร์อย่างมีสติ


เช่น แชร์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสรรพคุณรักษาโรคเรื้อรังโดยที่ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ไม่มีอาหารเสริมชนิดใดที่สามารถรักษาโรคเรื้อรังได้ ทั้งนี้ต้องรู้จักตั้งคำถามในสิ่งที่สื่อไม่ได้แจ้งให้ทราบ


6.สร้างความนิยมอย่างสร้างสรรค์


ไม่จำเป็นต้องทำให้คนนิยมชมชอบด้วยคลิป วิดีโอโป๊เปลือย หรือท่าเต้นไม่เหมาะสม หากจุดประสงค์ของคุณคืออยากสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเพื่ออะไรบางอย่าง ควรสร้างความนิยมในทางที่ถูกต้อง เช่น โชว์ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรี ร้องเพลง รีวิวอย่างตรงไปตรงมา ไม่โกหก ตั้งอยู่บนความจริงใจ


7.สนุกกับเนื้อหา ไม่จับผิดเกินไป


การรู้เท่าทันตัวเองไม่ได้หมายความว่า ต้องคอยระวังหรือจับผิดตลอดเวลา จนจะโพสต์จะแชร์อะไรไม่ได้เลย  เพียงแต่ต้องใช้โซเชียลอย่างมีสติ คือ การไม่แชร์ทันทีโดยที่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดและไตร่ตรองอย่างสมเหตุสมผล

Shares:
QR Code :
QR Code