แถลงข่าว “Re-branding โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 " โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล

featured

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ กระทรวงสาธารณสุข จัดงานแถลงข่าว “Re-branding โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 ” โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล ความร่วมมือการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Shares:
QR Code :
QR Code