แถลงข่าว โครงการ โอกาสทองคุยเรื่องเพศกับลูก

featured

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดแถลงข่าวเปิดโครงการ “โอกาสทองคุยเรื่องเพศกับลูก” สสส.ภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานและภาคีเครือข่าย โดยมีจุดเน้นสำคัญที่การปรับฐานคิดเรื่องเพศในสังคมไทย พร้อมกับการเสริมทักษะและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศ ให้กับทั้งผู้ใหญ่และตัววัยรุ่น เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นปัจจัยช่วยลดแม่วัยรุ่นได้อย่างยั่งยืน ในงาน ยังมีเวทีเสวนา “พ่อแม่วัคซีน ป้องกันปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่น” และร่วมรับชมสื่อรณรงค์ ภาพยนตร์โฆษณาใหม่ของ สสส. และ Spot รายการ Sexpert Family รวมถึงรับฟังหลักสูตร “พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก”เป็นการจัดอบรมที่ช่วยให้ผู้ปกครองเปิดโอกาสทองคุยกับลูกเรื่องเพศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/6RXz62

Shares:
QR Code :
QR Code