แถลงข่าว โครงการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา 2558

featured

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร กทม. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ร่วมกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จัดแถลงนโยบาย และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม เพื่อสนับสนุนกิจกรรม โครงการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา ตามแนวคิด “ชุมชนคนสู้เหล้า ส่งเสริมนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยพระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบป้ายแก่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 10 ภาค และกิจกรรมปฏิญาณตนลด ละ เลิกอบายมุข เสริมพลังใจคนหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษา เพื่อมุ่งสู่หมู่บ้านรักษาศีล 5 อย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/dVvb8k

Shares:
QR Code :
QR Code