แถลงข่าว “เดิน-วิ่งการกุศล เดอะเรนโบว์รัน วิ่งเพื่อผู้มีความต้องการพิเศษครั้งที่ 3”

featured

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ จัดการแถลงข่าวงานเดิน – วิ่งการกุศลเพื่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เดอะ เรนโบว์ รัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 โดยกลุ่มนักวิ่ง Punky Runners มูลนิธิเดอะ เรนโบว์ รูม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย โดยจะจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 6.00 น. ณ สวมลุมพินี

ูดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/vjS83a

Shares:
QR Code :
QR Code