แถลงข่าว เข้าใจพฤติกรรมต่างเจน ผ่านตัวชี้วัดสุขภาพคนไทย

featured

ภาพบรรยากาศ งานแถลงข่าว”เข้าใจพฤติกรรมต่างเจน ผ่านตัวชี้วัดสุขภาพคนไทย” โดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดพฤติกรรมคนต่างเจนในไทย ‘เบบี้บูม’ เคารพกติกาสังคม-ทุ่มเทชีวิตให้กับงาน-เงินออมยามชราวิกฤติ ‘เจนเอกซ์’ ครองโสดมากขึ้น-เปิดกว้างต่อความหลากหลาย-หลักประกันรายได้ยามชราดีขึ้นแต่ยังน่ากังวล ขณะที่ ‘เจนวาย’ แต่งงานช้าลง ไม่ต้องการมีบุตร-ทำงานเก่งแต่อาจจะอยู่กับองค์กรไม่นาน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code