แถลงข่าว วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2565 บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม

featured

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก ประเทศไทย จัดการสัมมนาภาคีเครือข่ายและแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2565 ในรูปแบบ Hybrid โดยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2565 คือ “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/39X5LMu

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ