แถลงข่าว “มหันตภัยบุหรี่ ทำให้พวกเราพิการตลอดชีวิต”

featured

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอลิซาเบธ สมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแถลงข่าว “มหันตภัยบุหรี่ ทำให้พวกเราพิการตลอดชีวิต” โดย พญ.สมจินต์ จินดาวิจักษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบคุณภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า บุหรี่ ถือเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคเรื้อรังหลายโรค โดยโรคหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่อย่างชัดเจนคือ โรคมะเร็งกล่องเสียง แต่ละปีมีผู้ป่วยโรคมะเร็งกล่องเสียง 800 กว่าราย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/J1gAzV

Shares:
QR Code :
QR Code