แถลงข่าว มหกรรมการอ่านแห่งชาติ มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย

featured

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านรวมทั้งหมด 27 แห่ง เห็นความสำคัญของวิกฤตพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัย (0-6 ขวบ) จึงร่วมกันนำการอ่านเข้ามาช่วยแก้ปัญหา และเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ โดยจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ : “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย” ขึ้น ซึ่งจัดงานแถลงข่าวที่ลานสานฝัน สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK PARK ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/wTjhB3

Shares:
QR Code :
QR Code