แถลงข่าว ภาพยนต์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

featured

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษาในปีนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลิตภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “เพื่อคนข้างหลัง” เพื่อเชิดชู “กษัตริย์นักกีฬา” โดยนำฉายก่อนเพลงสรรเสริญพระบารมี ทุกโรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ และ โรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับทั่วประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://goo.gl/J4jdCW

ชมภาพยนต์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ที่ http://goo.gl/RZQM2j

Shares:
QR Code :
QR Code