แถลงข่าว บุหรี่ ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2557

featured

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดการแถลงข่าว เรื่อง “บุหรี่: ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด” เพื่อชูประเด็นและให้เกิดกระแสของการรณรงค์อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/n7j8ou

Shares:
QR Code :
QR Code