แถลงข่าว บุหรี่เผาปอด

featured

ภาพบรรยากาศ งานแถลงข่าว Tobacco burns your lungs “บุหรี่เผาปอด” จัดโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่โรงแรมรามาการ์เดนส์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/30AHzGQ

Shares:
QR Code :
QR Code