แถลงข่าว "ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย" พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า สงกรานต์ ปี 2560

featured

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 60 ที่โรงแรมริชมอนด์ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)แถลงข่าว “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า สงกรานต์ ปี 2560พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ “วันสุดท้าย” และมิวสิกวิดีโอ “ขอได้ไหม นะ นะ นะ”เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อทุกแขนง เพื่อสร้างกระแสการกระตุ้นเตือนให้ขับขี่ปลอดภัยโดยไม่ต้องมีใครบาดเจ็บและสูญเสียในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

Shares:
QR Code :
QR Code