แถลงข่าว กิจกรรมโรงเรียนรักเดิน โครงการโรงเรียนเดินสะสมก้าว

featured

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือ 16 โรงเรียนในพื้นที่กทม. เปิดตัวกิจกรรม “โรงเรียนรักเดิน” ส่งเสริมเยาวชนไทยเพิ่มกิจกรรมทางกายเป็นวิถีชีวิตด้วยการเดิน หวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกาย และเสริมสร้างสุขภาวะ ขจัดภาวะแน่นิ่ง สาเหตุโรคอ้วน ส่งเสริมให้หน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมออกแบบพื้นที่สาธารณะ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/CWxiPJ

Shares:
QR Code :
QR Code