แถลงข่าวไขทางออก รถโรงเรียน รถมรณะภัยร้ายใกล้ตัว

featured

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2556 ที่ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก อาคารบำบัดน้ำเสีย ชั้น 3 โรงพยาบาลรามาธิบดี ร.ศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้จัดการแผนจัดการความปลอดภัยในเด็ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก แถลงข่าวเรื่อง ไขทางออก “รถโรงเรียน : รถมรณะ” ภัยร้ายใกล้ตัว เผยพบอุณหภูมิในรถขณะตากแดดสูงถึง 42 องศา เหตุเด็ก เซลล์ตาย-เม็ดเลือดแตก-สมองบวม-เสียชีวิต เสนอ ศธ.เข้มคนขับรถ และครู คำนึงถึงความปลอดภัยเด็กเป็นหลัก ย้ำต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเสมอ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/wdd1GR

Shares:
QR Code :
QR Code