แถลงข่าวและพิธี MOU โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

featured

ภาพบรรยากาศ งานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่โรงภาพยนต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เอสพลานาด โดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ดร.ปรีดา อดุลยนนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ปัญหาผู้สูบบุหรี่ ด้วยการสร้างเครือข่ายผ่านสาธารณสุขอำเภอทั่วประเทศ สู่เป้าหมายการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคน ในระยะเวลา 3 ปี เพื่อเทิดไท้องค์ราชันย์ โดยมีศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง นักเรียน และน้องๆ เยาวชน พร้อมใจมาร่วมประกาศพลังคนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code