แถลงข่าวเปิดรับสมัครโครงการประกวดสื่อรณรงค์ หัวข้อ

featured

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2556 ที่ผ่านมา โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สำนักโภชนาการสมวัย สำนักงานบริหารแผนงานอาหารและโภชนาการ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว พร้อมเปิดรับโครงการประกวดคลิปออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” เพื่อรณรงค์สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในเยาวชน ผ่านกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/VP4wXp

Shares:
QR Code :
QR Code