แถลงข่าวเปิดตัว YouTube channel บ่อจอย

บ่อจอย

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2565 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด และเพจ Understand แถลงข่าวเปิดตัว YouTube channel “บ่อจอย” เพื่อส่งต่อความรู้สุขภาพจิตในรูปแบบ Edutainment เพิ่มช่องทางการเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=324450

Shares:
QR Code :
QR Code