แถลงข่าวเปิดตัว “รายงานสถานการณ์โรค NCDs วิกฤตสุขภาพ วิกฤตสังคม”

featured

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะสุโกศล นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) กล่าวในงานเปิดตัวหนังสือ “รายงานสถานการณ์โรค NCDs วิกฤตสุขภาพ วิกฤตสังคม” ซึ่งเป็นรายงานฉบับแรกของประเทศไทยที่รายงานสถานการณ์และแนวโน้มของกลุ่มโรคเรื้อรัง หรือ NCDs ว่า เป็นที่แน่ชัดว่ากลุ่มโรค NCDs เป็นฆาตกรฆ่าคนไทยเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งคือ 300,000 คนต่อปี ซึ่งมากกว่าสาเหตุการเสียชีวิตอื่นๆ ทุกสาเหตุรวมกันถึง 3 เท่า และยังก่อปัญหาและภาระกับคนรอบข้างผู้ป่วย ทำลายคุณภาพประชากร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/VuSCZY

Shares:
QR Code :
QR Code