แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Gen A รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา

featured

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด เปิดตัวเยาวชนไทยสายพันธุ์ใหม่ Gen A (Generation Active) ในโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2557 ปี 3 ภายใต้แนวคิด Gen A “รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา” เพื่อเป็นเวทีปลุกพลังเยาวชนคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับจุดประกายให้ทุกคนเกิดความกล้าที่จะลงมือปฏิบัติ และต่อยอดพัฒนาเป็นเครือข่ายการทำดีสู่วงกว้าง เพื่อนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคม ชุมชน และประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/42KiVi

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ