แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “วัดบันดาลใจ”

featured

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 สถาบันอาศรมศิลป์ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ และเหล่าภาคีเครือข่าย ริเริ่มโครงการ “วัดบันดาลใจ” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) นำร่อง 9 วัดต้นแบบ โดยเปิดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนรถไฟ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1HyteeH

Shares:
QR Code :
QR Code