แถลงข่าวเปิดตัวสื่อรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ ชุด เอาจริง ให้ยุงสิ้นลาย

featured

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวสื่อรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ ชุด “เอาจริง ให้ยุงสิ้นลาย” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนและตระหนักถึงอันตรายของยุงลาย รวมถึงวิธีการกำจัดยุงลายที่ถูกต้อง และปล่อยโฆษณา 4 เรื่อง ทางสื่อต่างๆ เนื้อหาเน้นสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคม พร้อมขอประชาชนใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” อย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/nh2yXJ

Shares:
QR Code :
QR Code