แถลงข่าวอุบัติเหตุบนท้องถนน

featured

ภาพบรรยากาศ งานแถลงข่าวอุบัติเหตุบนท้องถนน “ภัยอันตรายในชีวิตประจำวัน ที่ยังรอการแก้ไขอย่างเป็นระบบ” จัดโดย โครงการ “ส่งเสริมและป้องกันคนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน” โดย สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสเริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ผ่าตัด ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี

Shares:
QR Code :
QR Code