แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี

รับปีใหม่ 

 

        ที่วัดยานนาวา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) – สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยหลายเครือข่าย จัด สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่เพื่อมงคลชีวิต โดยพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา แนะให้คนไทยยึดพระธรรมคำสอน ช่วยบ้านเมืองหายบอบช้ำ

 

แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี

 

แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี

 

แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี

 

แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี

 

แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี

 

แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี

 

แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี

 

แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี

 

แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี

 

แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี

 

แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี

 

แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี

 

แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี

 

แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี

 

แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

 

update : 22-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code