แถลงข่าววันเบาหวานโลก 2562

featured

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายคนไทยไร้พุง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าววันเบาหวานโลก 2562 World Diabetes Day Thailand 2019

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2XBCSeF

Shares:
QR Code :
QR Code