แถลงข่าวรณรงค์ “ไม่ขายสุราให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และปฏิบัติตามกฎหมาย”

featured

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล วิภาวดีรังสิต สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าวรณรงค์ “ไม่ขายสุราให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และปฏิบัติตามกฎหมาย” และพิธีมอบเกียรติบัตร ให้ต้นแบบร้านค้าสมัครใจเลิกขายเหล้าถาวรและร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมาย ร่วมใจลดปัญหาสังคม โดย นายแพทย์นพพร ชิ่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/FqtkUa

Shares:
QR Code :
QR Code