แถลงข่าวชีวิตดีเริ่มที่เรา

featured

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ(ศรร.) ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการแถลงข่าว สสส.ชวนคนไทยตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมเปิดตัวคู่มือชีวิตดีเริ่มที่เรา และ 108 วิธีสร้างเสริมสุขภาพดี ที่ทุกคนทำได้ ในโอกาสครบรอบ 18 ปี ว่า ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทยมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ราว 75% ของอัตราการเสียชีวิต เกิดจากพฤติกรรมการกิน อยู่ หลับ นอน ประกอบกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม รับประทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด รับประทานผัก ผลไม้ไม่เพียงพอ เกิดความเครียดในการดำรงชีวิต รวมทั้งอุบัติเหตุ ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 ปี 2557 พบว่า คนไทยมีภาวะอ้วน 19 ล้านคน มีภาวะความดันโลหิตสูง 13 ล้านคน และเป็นเบาหวาน 4 ล้านคนและมีแนวโน้มเสี่ยงเบาหวานในอนาคต 7.7 ล้านคน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/342G0mG

Shares:
QR Code :
QR Code