แถลงข่าวงานวิ่งต้นแบบมาตรฐานสากล ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ รัน 2017

featured

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย สสส. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “วไลยอลงกรณ์ รัน 2017” ชิงถ้วยเกียรติยศ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และถ้วยเกียรติยศ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี เชิญชวนศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปร่วมวิ่งเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยกิจกรรมจะเริ่มจัดระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

Shares:
QR Code :
QR Code