แถลงข่าวค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ “SOOK Kiddy & Family Camp”

featured

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานแถลงข่าวค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ “SOOK Kiddy & Family Camp” 10 ค่ายสุดสนุก สร้างสุขภาวะ สำหรับสนับสนุนให้เยาวชนและครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอม

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมค่ายปิดเทอม “SOOK Kiddy & Family Camp” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 083-098-1804-7 หรือเข้าไปดูที่ www.knowledgefield.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Shares:
QR Code :
QR Code