แถลงข่าวกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ 4 ปี 2556-2557

featured

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2665 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ได้จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม”สวดมนต์ข้ามปี” ครั้งที่ 4 ปี 2556-2557 โดย สสส.และภาคีเครือข่าย เชิญชวนชาวไทย ร่วมสวดมนต์ถวายพระพร พร้อมซาบซึ้งกับทานบารมีไปกับละครเพลงสุดอลังการ “มหาชาติ มหทบุรุษ ละครเพลงแห่งการดับทุกข์อันยิ่งใหญ่” ในงานสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี “ลงมือทำดีตลอดปี” 2556-2557 และกิจกรรม เขียนคำอธิษฐานจิตถึงความตั้งใจที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จในปี 2557 ลงบนแผ่นกระดาษ Post-it จากนั้นนำมาปิดองค์พระพุทธรูปในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างองค์ “พระทำ” ด้วยกันได้ที่ http://bit.ly/18GCo99 ทุกข้อความจะปรากฎเป็นพระพุธรูปใหญ่ภายในงาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

Shares:
QR Code :
QR Code