แถลงข่างเปิดตัว Sook library App

featured

ภาพบรรยากาศ งานแถลงข่างเปิดตัว Sook library App ซึ่งิาง สำสักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น “SOOK LIBRARY” ให้บริการดาวน์โหลด หนังสือ หรือ E-book เพื่อส่งเสริมการอ่านของคนไทยในยุคดิจิทัลได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น จัดขึ้นที่ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Shares:
QR Code :
QR Code