แชมป์จอมบึงมาราธอน

"ปฏิการ"แชมป์จอมบึงมาราธอน thaihealth


          การแข่งขัน สสส. จอมบึงมาราธอน 2015 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปฏิการ เพชรสีชา ปอดเหล็กจากไนกี้ทีม ควง สายปัญญา ตันวิไล แชมป์เก่าปีที่แล้ว คว้าแชมป์โอเวอร์ออล มาราธอน ชาย-หญิง ระยะทาง 42.195 กม. ทำเวลา 2.31.29 ชม.และ 3.19.50 ชม. ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีไปครอง


          ด้านผลผู้ชนะเลิศประเภทต่างๆ ได้แก่ มาราธอนชาย 18-29 ปี ปิยะณัฐ ชาโนจุติ 2.42.00 ชม., 30-34 ปี ปฏิการ เพชรศรีชา 2.41.49 ชม., 35- 39 ปี ธัญรัตน์ เยียวรัมย์ 3.08.28 ชม., 40-44 ปี ไพชยนต์ เจนช่าง 2.49.08 ชม., 45-49 ปี วีระพล ปัญญาศิริ 3.13.50 ชม., 50-54 ปี ฉัตรชัย รัตนคำ 3.03.04 ชม., 55-59 ปี สวอง ชูชิต 3.15.25 ชม., 60-64 ปี อนันต์ สินธุรักษ์ 3.30.00 ชม., 65-69 ปี Brian Hayes 3.25.48 ชม., 70 ปีขึ้นไป รพีพงศ์ จึงพิสิฐ 3.55.15 ชม. และ มาราธอนหญิง 18-29 ปี เพชรภรณ์ เชิงวัฒน์กิจ 3.55.35 ชม., 30-34 ปี ปุณยนุช ปรัชญานิพนธ์ 2.41.49 ชม., 35- 39 ปี สุธินี ราสน์ 3.37.00 ชม., 40-44 ปี หทัยรัตน์ พิพิธวิจิตรกร 3.56.02, 45-49 ปี สีนวล โดดสู้ 3.56.02 ชม., 50-54 ปี ประไพ พฤกษ์โสภณ 4.07.53 ชม., 55-59 ปี สุธาสินี เกษมศานติ์ 4.21.30 ชม.


          ฮาร์ฟมาราธอนชาย 18-29 ปี ยงยุทธ์ ชูสุวรรณ 1.32.17 ชม. , 30-34 ปี สอ.บุญถึง ศรีสังข์ 1.24.25 ชม. , 35- 39 ปี สิงหา ปานดำ 1.21.47 ชม., 40-44 ปี ประมวล อุ่นเวียง 1.24.26 ชม., 45-49 ปี เอื้อมศักดิ์ คำเกลี้ยง 1.24.25 ชม., 50-54 ปี แอนเดอร์ส ฮานสัน 1.28.27 ชม., 55-59 ปี รอ. สุเทพ สุนทรรัตน์ 1.29.49 ชม. และ ฮาร์ฟมาราธอนหญิง18-29 ปี เจนนิเฟอร์ บาร์เบอร์ 1.43.50 ชม., 30-34 ปี พวงเพชร วิภาตะวัต 1.44.29 ชม., 35- 39 ปี นาณัฐยาน์ ธนรณวัฒน์ 1.32.32 ชม., 40-44 ปี นันทินี จำนงประสาทพร 1.41.20 ชม., 45-49 ปี ศิริพร โสธิกุล 1.24.25 ชม., 50-54 ปี วีรกร วาริสสอน 1.40.27 ชม., 55-59 ปี ดวงขวัญ ประทุมทิพย์ 1.46.56 ชม., 60 ปีขึ้นไป มาเรียนเว เดราฟเว่ 2.07.26 ชม.


          มินิมาราธอนชาย 13-15 ปี ดช.พุด ทองผาภูมิวิทยา 37.25 นาที, 16-19 ปี งอแง ทองผาภูมิวิทยา 34.1 นาที, 20 – 29 ปี ณัฐวุฒิ อินนุ่ม 29.16 นาที, 30-39 ปี วิชาญ 36.45 นาที, 40-49 ปี สราวุธ งามศรี 31.57 นาที , 50-59 ปี จำรัส ดวงปั้น 34.40 นาที, 60-69 ปี นาวาโท สมภพ สุขถาน 41.50 นาที, 70 ปีขึ้นไป สุรินทร์ ไชยคราม 45.18 นาทีและ มินิมาราธอนหญิง13-15 ปี ดญ.ณัฐพร ธรรมเที่ยง 37.4 นาที, 16-19 ปี นันทวัน นิลวิมุต 44.28 นาที, 20 – 29 ปี ขวัญตา รักขะพันธ์ 37.51 นาที, 30-39 ปี ธนภรณ์ อัศววงศ์เจริญ 36.45 นาที, 40-49 ปี สิรภัทร บุตรจีน 40.24 นาที, 50-59 ปี วรรณา เพียรค้า 43.00 นาที, 60-69 ปี นภา นันทโอสถ 51.50 นาที นอกจากนี้ยังมีเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 3 กิโลเมตร, และวิ่งระยะทาง 3 กิโลเมตร คิดส์ ฟอร์ รัน สำหรับเยาวชนอีกด้วย


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามกีฬา

Shares:
QR Code :
QR Code