แจ้งเตือนข่าวปลอม เป็นริดสีดวงมีความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่

ที่มา : กรมการแพทย์


แจ้งเตือนข่าวปลอม  เป็นริดสีดวงมีความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ thaihealth


แฟ้มภาพ


ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง “เป็นริดสีดวงมีความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่” กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า การเป็นโรคริดสีดวงไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่


นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ริดสีดวงเป็นโรคที่เกิดจากเส้นเลือดดำทวารหนักหรือส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่มีการบวมพองยื่นนูนเป็นติ่งออกมาจากทวารหนัก สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ริดสีดวงภายใน เกิดบริเวณเนื้อเยื่อทวารหนักที่อยู่สูงกว่าระดับหูรูดทวารหนัก และริดสีดวงภายนอก เกิดบริเวณทวารหนักส่วนล่างมีอาการนูนเป็นติ่งออกจากทวารหนัก อย่างไรก็ตามโรคริดสีดวงไม่ได้เป็นสาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้แก่ อาหารกากใยน้อย อาหารปิ้งย่างรมควัน การรับประทานเนื้อแดง เนื้อแปรรูปเป็นประจำ ตลอดจนขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น


นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า อาการของโรคที่พบบ่อย ได้แก่ การถ่ายอุจจาระมีมูกปนเลือดหรืออาจถ่ายเป็นเลือดสดๆ มีอาการท้องผูกสลับท้องเสีย ถ่ายอุจจาระบ่อยครั้ง/ถ่ายไม่สุด ขนาดของลำอุจจาระเล็กลง และมีอาการปวดท้อง แน่นท้อง ท้องอืด จุกเสียด เป็นต้น แม้ว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงจะเป็นโรคที่น่ากลัว แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ เพียงแค่เราหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการและมีความหลากหลาย หมั่นสังเกตตัวเองว่าการขับถ่ายเป็นปกติดีหรือไม่ หากพบความผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์ นอกจากนี้ มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงยังสามารถตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ทำให้การรักษาได้ผลดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อย

Shares:
QR Code :
QR Code