แจ้งกำหนดข้อห้ามบริจาคเลือด

ที่มา : เดลินิวส์


แจ้งกำหนดข้อห้ามบริจาคเลือด thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักการแพทย์ กทม.แจ้งคุณสมบัติของผู้ที่จะบริจาคเลือดสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลในสังกัด กทม.เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการเตรียมตัว


สำนักการแพทย์ กทม.แจ้งคุณสมบัติของผู้ที่จะบริจาคเลือดสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลในสังกัด กทม.เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการเตรียมตัว ดังนี้ 1.ต้องมีน้ำหนักตัว 45 กิโลกรัมขึ้นไป 2.อายุระหว่าง 17-60 ปีบริบูรณ์ผู้ที่มีอายุ 17 ปีต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 3.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนมาบริจาคโลหิต  4.ไม่มีอาการท้องเสียท้องร่วงใน 7 วันที่ผ่านมาหรือกำลังเป็นไข้หวัด 5.สตรีไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรและไม่มีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา 6.น้ำหนักต้องไม่ลดผิดปกติในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมาโดยไม่ทราบสาเหตุ 7.หากรับประทานยาแอสไพริน, ยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาแก้ปวดอื่น ๆ ต้องหยุดยามาแล้ว 3 วัน ถ้าเป็นยาแก้อักเสบหรือยาอื่น ๆ ต้องหยุดยามาแล้ว 7 วัน 8.ไม่เป็นโรคหืดหอบ, ผิวหนังเรื้อรัง, วัณโรคหรือภูมิแพ้อื่น ๆ 9.ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, หัวใจ, ตับ, มะเร็ง, ไทรอยด์, โลหิตออกง่าย-หยุดยาก หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ 10.หากถอนฟันอุดฟัน ขูดหินปูน หรือรักษารากฟันต้องทิ้งระยะอย่างน้อย 3 วัน 11.หากเคยได้รับการผ่าตัดใหญ่ต้องเกิน 6 เดือน ผ่าตัดเล็กต้องเกิน 1 เดือน 12.ท่านหรือคู่ครองของท่านต้องไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหรือเบี่ยงเบนทางเพศ 13.ต้องไม่มีประวัติยาเสพติดหรือเพิ่งพ้นโทษต้องเกิน 3 ปีและสุขภาพดี 14.หากเจาะหู สัก ลบรอยสัก หรือฝังเข็มต้องเกิน 1 ปี 15.หากมีประวัติเจ็บป่วยและได้รับโลหิตของผู้อื่นต้องเกิน 1 ปี 16.หากมีประวัติเป็นมาลาเรียถ้าเคยเป็นต้องหายมาแล้วเกิน 3 ปี หากเคยเข้าไปในพื้นที่ที่มีเชื้อมาลาเรียชุกชุมต้องทิ้งระยะอย่างน้อยเกิน  1 ปีจึงบริจาคโลหิตได้ 17.ต้องไม่ได้รับวัคซีนในระยะ 14 วันหรือเซรุ่มในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา และ 18.ก่อนบริจาคโลหิตต้องรับประทานอาหารให้เรียบร้อยหลีกเสี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ทั้งนี้ก่อนเข้าบริจาคจะมีการตรวจสอบเลือดก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย.

Shares:
QR Code :
QR Code