แจกหน้ากากอนามัยคุณภาพ ฝีมือนักศึกษา

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


แจกหน้ากากอนามัยคุณภาพ ฝีมือนักศึกษา thaihealth


แฟ้มภาพ


จากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาอาชีวะ ได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคม โดยร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยที่ได้คุณภาพมาตรฐาน จำนวน 50,000 ชิ้น ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และโควิด 19 แจกจ่ายให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เสี่ยง


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด19 ในขณะนี้ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน และนักเรียน นักศึกษา จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินการ ผลิตหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และ เชื้อไวรัส โควิด 19 ดังกล่าว


ซึ่งทาง สอศ.ได้รับนโยบายและมอบหมายให้วิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ดำเนินการตัดเย็บหน้ากาก โดยกระจายภารกิจให้แก่สถานศึกษาในภูมิภาค ต่าง ๆ ทั้ง 5 ภูมิภาค ภาคละ 10,000 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 50,000 ชิ้น


รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า หน้ากากที่สถานศึกษา สอศ.ผลิตครั้งนี้ ได้มีการพัฒนาให้เป็นหน้ากากผ้าที่มีมาตรฐาน สามารถเปลี่ยนแผ่นกรองได้และสามารถนำมาใช้ได้หลายครั้ง เป็นหน้ากากที่ได้มาตรฐานที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ ในเบื้องต้น สอศ.ได้ส่งมอบหน้ากาก จำนวน 20,000 ชิ้น ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เสี่ยง เช่นสถานีรถไฟฟ้า โรงเรียน สถานศึกษา สถานที่ ๆ มีประชาชนอยู่กันเป็นจำนวนมาก

Shares:
QR Code :
QR Code