แจกของขวัญปีใหม่แก่เด็กนักเรียน จ.เชียงราย แก้ปัญหาบุคคลไร้สัญชาติใน อ.แม่สรวย หยุดปัญหาหลุดระบบการศึกษา เข้าไม่ถึงสิทธิบริการสุขภาพ

ที่มา : เครือข่ายสิทธิสถานะบุคคล

                    เครือข่ายสิทธิสถานะบุคคล จ.เชียงราย ภาคีเครือข่าย สสส. แจกของขวัญปีใหม่ 2566 เด็กนักเรียนไร้สัญชาติ มอบบัตรประจำตัวบุคคลฯ นักเรียนรหัส G กว่า 150 คน หยุดปัญหาหลุดระบบการศึกษา เข้าไม่ถึงสิทธิบริการสุขภาพ ตามนโยบายรัฐ

                    เครือข่ายสิทธิสถานะบุคคล ภาคีเครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มอบบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้เด็กนักเรียนรหัส G เขตพื้นที่ อ.แม่สรวย ที่ หอประชุมโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จ.เชียงราย

                    นายวราดิศล อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การหาแนวทางช่วยเหลือเด็กไร้สัญชาติ หรือนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ให้มีสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษา เป็นนโยบายเร่งด่วนจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ ใน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการพิสูจน์สิทธิ ตรวจสอบประวัติ ยืนยันข้อมูล รับรองการขึ้นทะเบียนบุคคลกลุ่มนักเรียนรหัส G ทั้งหมด 915 คน ให้มีบัตรประจำตัวบุคคล ใช้สิทธิรักษาพยาบาลและการเรียนรู้ โดยทำงานเชิงรุกระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคีภาคประชาสังคม ที่ต้องการส่งเสริมวิถีชีวิตประชากรกลุ่มนี้ให้ดีขึ้น

                    “ปีใหม่ 2566 จ.เชียงราย ขอมอบของขวัญให้เด็กๆ กลุ่มนักเรียนรหัส G เขตพื้นที่สำนักทะเบียน อ.แม่สรวย กว่า 150 คน ให้มีสุขภาพและการศึกษาดีขึ้น ด้วยการมอบบัตรประจำตัวบุคคล (เลข 0) คืนสิทธิขั้นพื้นฐาน สู่การมีสุขภาพกาย ใจ และสังคมที่ดีขึ้นในทุกๆ ปี และตลอดชีวิตที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย” นายวราดิศล กล่าว

                    น.ส.อรกัญญา สุขรัตน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายสิทธิสถานะบุคคลเชียงราย กล่าวว่า ไทยยังมีคนไร้สัญชาติทั้งประเทศหลายหมื่นคน จำนวนนี้มีนักเรียนรหัส G รวมด้วย เป็นที่มาโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย และกลไกการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล ในการเสริมสร้างสุขภาวะของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ จ.เชียงราย สนับสนุนโดย สสส. แก้ปัญหาสถานะบุคคลให้กับนักเรียน สอดคล้องนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดโอกาสให้เด็กไร้สัญชาติเข้าถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบมากขึ้น การได้รับบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หลังรอคอยมานานหลายปี จะทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับสิทธิรักษาพยาบาล และสิทธิขั้นพื้นฐานด้านอื่นๆ ที่ควรได้รับ

“การไม่มีบัตรประจำตัวบุคคล ทำให้เด็กที่เรียนจบ ได้รับประกาศนียบัตรระบุว่า เป็นคนไร้สัญชาติ แทนใบปริญญา และต้องจ่ายค่าเทอมในสถานะนักเรียน หรือนักศึกษาต่างประเทศ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเด็กที่มีสัญชาติไทย อยากให้การมอบบัตรครั้งนี้เป็นของขวัญปีใหม่กับเด็กๆ ทุกคน และยืนยันว่าจะเดินหน้าช่วยเด็กกลุ่มอื่นๆ ที่รอคอยอย่างมีความหวัง ให้สมหวังเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต เพราะการแก้ปัญหาเด็กนักเรียน รหัส G ให้มีสถานะทางทะเบียน เป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการทำให้เด็กมีโอกาสตามหลักสิทธิมนุษยชน” น.ส.อรกัญญา กล่าว

                    นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย กล่าวว่า ข้อมูลนำเข้าเด็กนักเรียนรหัส G ประจำเดือนธันวาคม 2565 มี 1,631 คน สำนักทะเบียน อ.แม่สรวย และเครือข่ายสถานะบุคคล จ.เชียงราย ร่วมมือกำหนดให้บัตรประจำตัวบุคคลเลข 13 หลัก กับเด็กนักเรียนได้ทั้งหมด 627 คน พบขาดคุณสมบัตร 59 คน ไม่อยู่ในสถานศึกษาจากการย้าย เสียชีวิต ติดต่อไม่ได้ 30 คน และอยู่ระหว่างดำเนินการ 915 คน นักเรียนที่ได้รับบัตรประจำตัวบุคคลจะได้รับการแยกกลุ่ม รายจังหวัด และโรงเรียน เพื่อส่งมอบให้สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง บูรณาการแก้ปัญหาตามมาตรา 38 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code