แคมป์สนุกรับปิดเทอม พัฒนาEQ-เสริมทักษะชีวิต

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


แคมป์สนุกรับปิดเทอม พัฒนาEQ-เสริมทักษะชีวิต thaihealth


แฟ้มภาพ


ต้องยอมรับว่าวิถีการเจริญเติบโตในเด็กยุคดิจิตอลนี้มีความแตกต่างจากเด็กรุ่นก่อนๆ อย่างสิ้นเชิง ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้เด็กๆ ต่างได้รับความสนุกสนานจากเทคโนโลยีที่พ่อแม่ซื้อให้ ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ไอที ฯลฯ ซึ่งครบครันในการทำหน้าที่เป็นเครื่องเล่นและเครื่องมือการเรียนรู้ในโลกส่วนตัวตามลำพัง


แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปนั่นคือ การเรียนรู้เรื่องราวจากสิ่งรอบตัว มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รวมทั้งยังขาดการออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมทางกาย ลดภาวะเฉื่อย เนือย นิ่ง เล่นเกม ติดโทรศัพท์มือถือ


ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจัดกิจกรรมค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ กับแคมป์ "SOOK KIDS SANOOK CAMP" หรือ "แคมป์สนุกของเด็กชอบเล่น" สำหรับน้องๆ อายุ 7-12 ปี ในช่วงปิดเทอมซัมเมอร์นี้ เพื่อป้องกันปัญหาเหล่านั้น พร้อมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กพัฒนา EQ เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ให้เด็กต่อยอดเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์อย่างมีคุณภาพ


"เบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร" ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส.ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเวลาปิดเทอมของเด็กเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นกลุ่มเด็กวัยเรียนรู้อายุระหว่าง 7-12 ปี


"จุดเด่นของค่ายในครั้งนี้คือ การนำความรู้ที่เด็กได้เรียนในห้อง แต่มีโอกาสได้ปฏิบัติน้อย โดยเฉพาะวิชาในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต มาผสมผสานเป็นกิจกรรมที่เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เสมือนเป็นอาวุธทางปัญญาให้เด็กๆ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและดำเนินชีวิตได้อย่างชาญฉลาด"


โดยในช่วงเดือนมีนาคมเมษายน 2559 นี้ ได้แบ่งกิจกรรมเป็น 5 แคมป์ ให้เด็กที่สนใจมาเข้า


ร่วมห้องเรียนละประมาณ 50 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้ความรู้ สาระในการเสริมทักษะชีวิต ควบคู่ความสนุกสนาน โดยมีทีมพี่เลี้ยงให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย Funny Cooking Camp ให้น้องๆ ได้แปลงร่างเป็นนักแคมป์สนุกรับปิดเทอม พัฒนาEQ-เสริมทักษะชีวิต thaihealthโภชนาการตัวน้อย รอบรู้ทุกเรื่องสารอาหาร รู้จักแหล่งที่มาของอาหาร และฝึกหักเป็นเชฟน้อยมือโปร เรียนรู้การทำอาหารกับเชฟมือโปร พร้อมสร้างสรรค์เมนูอร่อยด้วยตัวเอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม


Watch Out Camp รู้จักภัยใกล้ตัวและวิธีป้องกันภัยที่เกิดขึ้นภายในบ้าน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยตัวเอง เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง พร้อมพบกับวิทยากรพิเศษจากอาชีพในฝันของน้องๆ ที่มาให้ความรู้เรื่องภัยใกล้ตัว ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม


Active Fun Camp เช็กอัพความฟิตของร่างกายโดยโค้ชมืออาชีพ แล้วพักสายตามาสนุกกันในเกมจริงแบบไม่ใช้จอ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายให้กับน้องๆ การเล่นกีฬาแบบเป็นทีมในรูปแบบที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปด้วย ระหว่างวันที่ 5 และ 7-8 เมษายน


EQ Smart Camp รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น เด็กจะได้สร้างสรรค์งานศิลปะและละครบทบาทสมมติจำลองสถานการณ์ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพความฉลาดทางอารมณ์ ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายนแคมป์สนุกรับปิดเทอม พัฒนาEQ-เสริมทักษะชีวิต thaihealth


Flying lmagination Camp ปลุกจินตนาการให้โบยบินไปกับกิจกรรม lmgination Role Play และให้น้องๆ ได้ฝึกแก้ปัญหาที่อยู่รอบๆ ตัวด้วยความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน


"ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์เน้นการดูองค์ประกอบขั้นพื้นฐานเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์รอบด้วย เริ่มตั้งแต่ดูแลตัวเองด้วยอาหาร และการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี เน้นการเอาตัวรอดจากภัยใกล้ตัว เช่น วิธีการปฏิเสธคนแปลกหน้า การป้องกันตัวเองและภัยพิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม้ สึนามิ น้ำท่วม เราจะสอนให้เด็กๆ รู้ว่าต้องเตรียมสิ่งของอะไรบ้างเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ขึ้น เช่น วิธีการหลบภัยชนิดต่างๆ การขอความช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง และที่สำคัญเรามุ่งเน้นพัฒนา EQ หรือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก พร้อมส่งเสริมการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นๆ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้พวกเราสามารถเอาตัวรอด และเป็นคนที่มีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติได้"


ผู้อำนวยการเบญจมาภรณ์กล่าว และว่า สมัยนี้การเรียนในห้องเรียนอาจไม่พอ แต่ต้องทดลองจริง ปฏิบัติจริง เนื่องด้วยปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะรอบตัวไปมากที่เราต้องปรับตัวให้เท่าทัน อย่างเช่น เรื่องภัยพิบัติต่างๆ หรือเรื่องต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง เด็กและเยาวชนทุกคนจะเป็นจะต้องมีทักษะชีวิตที่จะต้องทราบ เอาตัวรอดและรู้วิธีป้องกันสิ่งเหล่านี้ให้ได้ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างดีให้แก่ชีวิตตัวเขาเองและสังคมของเราด้วย


"สิ่งที่เป็นห่วงสำหรับเด็กในยุคปัจจุบันก็คือ พฤติกรรมความก้าวร้าวของเด็ก การใช้อารมณ์โมโหร้าย อาการโกรธ ซึ่งจะมีการแสดงความรู้สึกที่รุนแรงเมื่อไม่ได้ดั่งใจ เด็กที่ควบคุมตัวเองไม่ได้จะแสดงพฤติกรรมที่ขาดการยับยั้ง ไม่รู้ถึงผลที่ตามมา อันเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ขาดแบบอย่างที่ดีให้ทำตาม ไม่ได้รับการช่วยเหลือชี้แนะแนวทางการแสดงออกที่เหมาะสม ครอบครัวแตกแยก ซึ่งหากเขาได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ฝึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่ยังเล็ก พัฒนาการด้านจิตใจเขาก็จะดีขึ้นและอ่อนโยนขึ้นได้" ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.กล่าวทิ้งท้าย


ทั้งนี้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่สนใจให้ลูกหลานเข้าร่วมค่ายสามารถสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 09-5890-7709 ซึ่งเปิดรับจำนวนจำกัด ยิ่งเล่นมากก็ยิ่งเรียนรู้มากขึ้น เพราะฉะนั้น อย่ารอช้า ปิดเทอมซัมเมอร์นี้ "มาเล่นกันเถอะๆ".


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code