แข่งกึ๋นผลิตโฆษณา “คนรุ่นใหม่ ไม่สูบบุหรี่”


“1. การสูบบุหรี่ 2. การดื่มสุรากับติดยาเสพติด 3. พฤติกรรมการกินอาหาร 4. การออกกำลังกาย 5. เรื่องเพศศึกษา และ 6. พฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ” 6 ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาวะทางสังคมที่จะเกิดกับวัยรุ่น


เฉพาะประเด็นสิงห์อมควันวัยเยาว์ที่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พบว่า เด็กไทยเสี่ยงติดบุหรี่ใหม่วันละ 1,000 คน ซึ่งในปัจจุบันพบว่า 1 ใน 10 ของผู้เริ่มสูบมีอายุต่ำกว่า 10 ขวบ และ คนที่สูบบุหรี่ไปแล้ว 2 ใน 3 จะติดบุหรี่ และแนวโน้มของผู้สูบจะมีอายุลดลงเรื่อยๆ ขณะที่ผู้สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบได้อยู่ที่ 30% ของผู้ที่ต้องการเลิกทั้งหมด ดังนั้นจะทำอย่างไร เพื่อที่จะสื่อสารให้โดนใจวัยรุ่น และถือว่าเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้เยาวชนไทยอมควันคือ การสื่อสารด้วยเยาวชน เพื่อเยาวชนนั่นเอง


โครงการดีๆ อย่าง “ปิ๊งส์” ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงเกิดขึ้น โดยเฟ้นหาเยาวชนหัวกะทิกว่า 20 ทีม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา “คนรุ่นใหม่ ไม่สูบบุหรี่”


แม้จะไม่เป็นผู้ชนะจนได้รับรางวัล และผลงานนำไปเผยแพร่ แต่ประสบการณ์ในการอบรมที่หาจากที่ไหนไม่ได้เลย เพราะสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยได้จัดวิทยากรที่เปี่ยมความรู้และประสบการณ์ เพื่อคิดไอเดียให้ตอบโจทย์ ให้งานโดดเด่น น่าสนใจ ชัดเจน


“วิทยากรชั้นนำที่เป็นครีเอทีฟและมีชื่อเสียงของวงการมาฝึกสอน เริ่มจาก คุณชูเกียรติ ครูทรงธรรม นักสร้างสรรค์โฆษณามืออาชีพ คุณสุวิทย์ จตุริยสัจจกุล และคุณวิชิต เจียมศิริกาญจน์ Executive Creative Director บริษัท สปา ฮาคูโฮโด จำกัด คุณอลงกต เอื้อไพบูลย์ ผู้กำกับโฆษณา บริษัท JOY LUCK CLUB โดยจะมีการสอนตั้งแต่การใช้กล้อง วิธีถ่ายทำ การใช้ไมค์บูม สอนการทำเบรกดาวน์ อบรมการใช้อุปกรณ์ถ่ายทำ โพสต์โปรดักชัน รวมไปถึงเทคนิคที่จำเป็นต่อการทำโฆษณาอีกมากมาย”


“การทำภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ “คนรุ่นใหม่ ไม่สูบบุหรี่” ด้วยฝีมือเยาวชนเพื่อรณรงค์กับเยาวชน ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งเชื่อว่าถ้าเยาวชนสื่อสารกันเองจะสามารถเข้าถึงกันได้ง่ายกว่าที่จะมีผู้ใหญ่มาบอก ซึ่งผลงานที่ได้ทางมูลนิธิฯ จะนำไปเผยแพร่ทางฟรีทีวี สมาคมเคเบิลทีวีทั่วประเทศ หรือทีวีของรัฐอย่างแน่นอน” ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หัวเรือใหญ่ในการสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงพลังสื่อสารถึงเพื่อนๆ วัยเดียวกัน


โดยทีมผ่านเข้ารอบ 20 ทีมในครั้งนี้ คุณมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนโครงการเช่นนี้ กระซิบว่า ทีมที่ผ่านเข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา “คนรุ่นใหม่ ไม่สูบบุหรี่” จำนวน 20 ทีม กว่า 54 ชีวิตนั้น ประกอบไปด้วย


ทีม 442 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ทีม เต่ายิ้ม จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ทีม เฟี้ยว จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ทีม I-ya จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ทีม D.I.M. จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ทีม พอประมาณ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ทีม มีพอดี!! จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง, ทีม กากๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, ทีม ลุงมี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ทีม success ม.นเรศวร, ทีม มุก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ทีม Zoo pavilion and Factory movie จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ทีม ประชาชื่น 16 จากมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา, ทีม Thinkative จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ทีม Mangosteen Production จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ทีม พ่อใหญ่ จอมพลัง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ทีม อะมิโน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ทีม Low Budget จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ทีม ม่วนใจ๋ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และทีม แถม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งสิ้นจำนวน 54 คน


“20 ทีมนี้จะถูกคัดเลือกเหลือเพียง 10 ทีมที่ดีที่สุด เพื่อรับทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาออกมาเพื่อรณรงค์จริง ก่อนตัดสินเหลือ 4 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลขวัญใจมวลชนต่อไป โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ www.pings.in.th


ผลงานทุกชิ้นที่ผ่านเข้ารอบ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยจะนำไปเผยแพร่ในงาน ADMAN AWARDS ปลายปีนี้ พร้อมกันกับเว็บไซต์ของสมาคมฯ http://www.adassothai.com และจะขยายผลต่อไปยังสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้มากที่สุด เพื่อให้สื่อที่ทำโดยเด็กส่งไปรณรงค์ให้ “คนรุ่นใหม่ ไม่สูบบุหรี่” ทั่วประเทศ


งานดีๆ เช่นนี้จึงไม่ใช่เพียงแต่การประกวดแข่งขัน เพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัล แต่เป็นการปลุกพลังจากเยาวชน คนรุ่นใหม่ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการเตือนสติวัยรุ่นให้โดนใจพวกเค้าเองด้วยการรณรงค์ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับมหันตภัยร้ายควันบุหรี่


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  

Shares:
QR Code :
QR Code