แก้อุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

แนะท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ

 

          แนะท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพแก้อุบัติเหตุได้ยั่งยืน ชี้เงื่อนไขสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชน ทำเป็นพันธกิจหลักของท้องถิ่น มีกฎหมาย งบรองรับ

          

          ในการสัมมนาอุบัติเหตุจราจรภาคอีสานปี 2553 พลังเครือข่ายอีสานสู่ทศวรรษความปลอดภัยบนถนน จัดโดยคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด ภาคอีสาน และศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

         

          คุณหมออนุชา เศรษฐเสถียร ศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลอุดรธานี กล่าวว่า การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทำได้โดยบรรจุเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยกกรณีศึกษาโครงการท้องถิ่น ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยจราจรของเทศบาลตำบลคำป่าหลายจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งบรรจุภารกิจนี้ให้เป็นพันธกิจของท้องถิ่น มีเทศบัญญัติรองรับและมีงบประมาณสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2551 ทำให้การรักษาความปลอดภัยทางถนนมีลักษณะยั่งยืน โดยมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในท้องถิ่น มีการหาจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน และมีกระบวนการแก้ไข ตลอดจนกระบวนการรองรับหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น

          

          ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ศึกษาพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ในหมู่เยาวชน กล่าวว่า โครงการของเทศบาลคำป่าหลายเป็นความยั่งยืนที่สะท้อนถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชน ทั้งยังมีข้อเด่น คือมีผู้นำด้านความปลอดภัย คือนายกเทศมนตรี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ชูประเด็นนโยบายเรื่องความปลอดภัย สานต่อนโยบายอย่างจริงจังในทุกรูปแบบ ทำให้หยั่งรากวัฒนธรรมความปลอดภัย จนกระทั่งมีแผนยุทธศาสตร์มีงบประมาณรองรับ

         

          ร.ต.ต.ชัยยุทธ ไมล์วิสัย นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย กล่าวว่า โครงการเริ่มจากความต้องการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนที่ข้ามถนนเช้า-เย็น และประชาชนทั่วไปที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาเร่งด่วน เนื่องจากเทศบาลตำบลคำป่าหลาย มีทางหลวงหมายเลข 212 ตัดผ่านประมาณ 15 กิโลเมตร รถใช้ความเร็วค่อนข้างสูง มีหมู่บ้านตลอดแนว มีสถานศึกษา 4 แห่งเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง โดยกิจกรรมนี้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ 2551 และในปี 2553 ถึง 54 ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 1,270,000 บาท

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

 

update : 27-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ