เเนะเตรียมคน – เตรียมรถให้พร้อมก่อนเดินทางไกลในช่วงเทศกาลปีใหม่

ที่มา : กรมควบคุมโรค


เเนะเตรียมคน - เตรียมรถให้พร้อมก่อนเดินทางไกลในช่วงเทศกาลปีใหม่ thaihealth


เเฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนเตรียมคน-เตรียมรถให้พร้อมก่อนเดินทางไกลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เน้นเตรียมความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจคนขับ โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดหรือทานยาที่ทำให้ง่วง เช่น ยาลดน้ำมูก ยาภูมิแพ้ ยาแก้ไอ เป็นต้น และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด


นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่จะถึงนี้ จึงขอแนะนำผู้ขับขี่ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ ควรเตรียมความพร้อมทั้งยานพาหนะและคนขับให้พร้อมก่อนออกเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าวันปกติ


โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในช่วง 7 วันเทศกาลปีใหม่ปีที่ผ่านมา มีผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล 28,297 ราย เฉลี่ยวันละ 4,042 ราย เพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติร้อยละ 57.40 ซึ่งช่วงปกติเฉลี่ยวันละ 2,320 ราย ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในการเดินทางจึงเป็นสิ่งสำคัญ กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำให้ประชาชนเตรียมคนและเตรียมรถให้พร้อมก่อนเดินทางไกลทุกครั้ง ดังนี้


1.การเตรียมคนขับ ถือว่าสำคัญมาก เพราะเป็นคนที่ต้องดูแลชีวิตของคนบนรถ นอกจากตัวเองและผู้โดยสารบนรถแล้ว ยังอาจส่งผลไปยังคนอื่นๆ ที่ร่วมทางด้วย โดยผู้ขับควรวางแผนการเดินทาง เตรียมความพร้อมสภาพร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดหรือทานยาที่ทำให้ง่วง เช่น ยาลดน้ำมูก ยาภูมิแพ้ ยาแก้ไอ เป็นต้น หาข้อมูลจุดบริการของหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในระหว่างเส้นทางของจังหวัด ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทควรหยุดพักรถทุกระยะทาง 150 กิโลเมตร หรือทุกระยะเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ขับขี่ผ่อนคลายความอ่อนเพลียเมื่อยล้า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการหลับใน


2.การเตรียมรถ    ขอให้ประชาชนตรวจสอบสภาพรถ ตรวจเช็คลมยาง ไฟส่องสว่างและไฟเลี้ยว ตรวจระบบเบรกให้มีความสมบูรณ์และใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ตรวจสอบน้ำกลั่นในหม้อแบตเตอรี่ เติมน้ำมันเครื่องให้พร้อม และควรมีเครื่องมือประจำรถและอะไหล่ต่างๆ สำรองติดรถเอาไว้ และศึกษาเส้นทางเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น หากเป็นรถเช่าควรเลือกรถที่จดทะเบียนถูกต้อง มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เลือกรถให้เหมาะสมกับการเดินทาง หลีกเลี่ยงรถโดยสาร 2 ชั้นในเส้นทางโค้งและมีความลาดชัน ทั้งนี้ ในการเดินทางอาจพบสภาพอากาศที่แปรปรวน เช่น ฝนตก ลมแรง และทัศนวิสัยไม่ดี ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด


นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวต่อไปว่า ในโอกาสปีใหม่ 2563 นี้ขอให้ประชาชนที่เตรียมตัวกลับภูมิลำเนา เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถอย่างมีสติ ดื่มไม่ขับ โทรไม่ขับ ไม่แชท และง่วงไม่ขับ ที่สำคัญต้องคาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่ยานพาหนะ หากพบเห็นอุบัติเหตุให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร.1669 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Shares:
QR Code :
QR Code