เเนะยึดหลักสุก ร้อน สะอาด ป้องกันโรคอุจจาระร่วง

                   ที่มา : กรมควบคุมโรค

เเฟ้มภาพ

                   กรมควบคุมโรค ห่วงสุขภาพประชาชนในช่วงนี้มีน้ำท่วมหลายพื้นที่ ระมัดระวังโรคที่มากับน้ำท่วม  แนะประชาชนดูแลตนเองและคนในครอบครัวสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารโดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ป้องกันโรคอุจจาระร่วง หากมีอาการท้องร่วงให้ดื่มเกลือแร่ป้องกันร่างกายขาดน้ำ

                    นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง หรือมีน้ำป่าไหลหลาก ขอให้ประชาชนเฝ้าระมัดระวังโรคที่มากับน้ำท่วม คือ โรคอุจจาระร่วง เป็นภาวะที่มีการถ่ายอุจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำ มีมูกเลือดปน อาจมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย โดนอุจจาระร่วง แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ อุจจาระร่วงชนิดเฉียบพลัน และอุจารระร่วงเรื้อรัง อาการที่พบได้มีดังนี้  ถ่ายอุจจาระเหลวตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายเป็นน้ำ ถ่ายมีมูกเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง นอกจากนี้อาจขึ้นอยู่กับหลายๆ สาเหตุ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรีย  ไวรัส หรือพยาธิ โดยผ่านการรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเข้าไปในร่างการ

                   ช่วงที่น้ำท่วม ขอให้ประชาชนยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” เพิ่มความระมัดระวังด้วยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ใหม่ ร้อน ๆ ไม่รับประทานอาหารดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ อาหารที่เก็บไวนานเกิน 2 ชั่วโมง ต้องนำมาอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนรับประทานทุกครั้ง เลือกบริโภคอาหารสะอาด น้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาด มีเครื่องหมาย อย. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลัง-เข้าห้องน้ำหรือสัมผัสสิ่งสกปรก นอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีแมลงวันตอม หากพบผู้ป่วยให้ผู้ป่วยดื่มสารละลายผงน้ำตาลเกลือแร่ หรือผงโออาร์เอส (ORS) ผสมน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่ระบุข้างซอง ดื่มแทนน้ำบ่อยๆ หรือหากไม่มีอาจเตรียมเองได้โดยใช้น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ กับเกลือป่นครึ่งช้อนชา ละลายในน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว 1 ขวดกลม หรือน้ำสะอาด 750 ซีซี ควรดื่มให้หมดภายใน 1 วัน หากไม่หมดให้เททิ้งผสมใหม่ ทั้งนี้ ไม่ควรกินยาเพื่อให้หยุดถ่าย เนื่องจากจะทำให้เชื้อโรคคั่งค้างอยู่ในร่างกาย เป็นอันตราย แต่หากยังไม่ดีขึ้น ควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้าน” นายแพทย์โอภาส กล่าว

                   นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า การป้องกันโรคอุจจาระร่วง ขอให้ประชาชนล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำและสัมผัสสิ่งสกปรก รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ไม่รับประทานอาหารดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ อาหารค้างมื้อ หรืออาหารสำเร็จรูป ต้องนำมาอุ่นให้ทั่วถึง ก่อนรับประทานทุกครั้ง ผู้ป่วยอุจจาระร่วง ควรงดประกอบอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู้ผู้อื่น ดื่มน้ำต้มสุก หรือน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีเครื่องหมาย อย. และน้ำแข็งสะอาดได้มาตรฐาน GMP แยกประเภทขยะ ทิ้งลงในถังที่มีฝาปิดและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีทุกวัน ผัก ผลไม้ต้องล้างผ่านน้ำสะอาดหลาๆ ครั้ง ภาชนะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารต้องล้างให้สะอาด และเก็บให้พ้นจากพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกลักษณะ และไม่ทิ้งขยะลงน้ำ เพื่อลดความสกปรกในน้ำท่วมขัง การบริจาคอาหารในกรณีที่เป็นอาหารบริจาคอย่างข้าวกล่อง ควรปรุงไม่เกิน 2 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงเมนูที่บูดเสียง่าย เช่น อาหารที่ปรุงจากกะทิ ควรเป็นอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้ 1-2 วัน

Shares:
QR Code :
QR Code