เสี่ยงอาหารปนเปื้อน ด้วยเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน

          เสี่ยงอาหารปนเปื้อนสารตกค้าง สร้างตลาดทางเลือกใหม่-ใช้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน


/data/content/26809/cms/e_bgijluvxz359.jpg


          นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันลักษณะการบริโภคอาหารของคนไทยถือมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจากการปนเปื้อนสารเคมีและยาฆ่าแมลง ซึ่งผลสำรวจของมูลนิธิชีววิถี พบว่า เกษตรกรไทยมีสารเคมีตกค้างในเลือดสูงถึง 30% แต่กลุ่มที่เสี่ยงสูงกว่าคือผู้บริโภค เนื่องจากมีสารเคมีตกค้างถึง 36% สสส.ร่วมมือกับ บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด และเครือข่าย จัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบตลาดทางเลือก เพื่อพัฒนาต้นแบบตลาด เชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ทำให้การเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน


          ด้านนายสุชาญ ศีลอำนวย เลขาธิการมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ในฐานะองค์กรผู้ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาต้นแบบตลาดทางเลือก กล่าวว่า การช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มี 5 แนวทาง คือ 1.ให้ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติอย่างถูกต้อง 2.ติดตามผลร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ 3.จัดพบปะกับเกษตรกรกลุ่มอื่นและผู้บริโภค 4.สร้างเกษตรกรรายใหม่ เพราะการสร้างตลาดทางเลือกต้องมีกลุ่มเกษตรกรจำนวนมาก และ 5.วางแผนการปลูก และสร้างมูลค่าทางการตลาด


          นางวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนเงินมีมาฯ ในฐานะผู้ดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบตลาดทางเลือกฯ กล่าวว่า โครงงานนี้สร้างกลไกการเชื่อมโยงผู้ผลิตหรือเกษตรกรกับผู้บริโภค โดยจะมีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสีเขียว ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ กลุ่มผู้บริโภคสีเขียวเข้าร่วม ขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมแล้ว 10 กลุ่ม


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

Shares:
QR Code :
QR Code