เสียงเด็กคิดสะท้อนสังคม เด็กไทยอ่านน้อยจริงหรือ

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชนภาคอีสาน (ศสอ.) จัดกิจกรรมโต้วาทีในหัวข้อ “เด็กไทยอ่านน้อยจริงหรือ” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆร่วมคิดสะท้อนและแสดงความเห็นต่อสังคมแห่งการอ่านในยุคปัจจุบัน ในงาน “สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานีครั้งที่ 5”

เสียงเด็กส่วนหนึ่งสะท้อนว่า อาจเพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้สื่อต่างๆเข้ามาแทนที่ เช่น เท็บเล็ต เกมและสื่อออนไลน์ต่างๆ เข้ามาช่วงชิงเวลา ทำให้เวลาของการอ่านลดน้อยลง เด็กๆ ยอมรับว่า บางครั้งที่ครูสั่งการบ้านมา ก็มักจะหาคำตอบทางสื่ออินเตอร์เน็ตเสมอ ๆ เพียงเพราะสามารถตอบโจทย์ได้จริง และสะดวกสะบายรวดเร็วกว่าการเข้าไปหาแหล่งหนังสือต่างๆ

ด้าน ด.ญ.อารียา คงนาภา โรงเรียนบ้านคำนางรวย สะท้อนถึงการอ่านที่ไม่จำกัดว่าเป็นเพียงแค่ตัวหนังสือบนกระดาษเท่านั้น แต่รายรอบตัวเราทุกคนมีสิ่งที่ต้องอ่าน เช่น ฉลากยา ป้ายโฆษณาอีกมากมาย เพียงแต่เราต้องเพียรอ่านให้มากขึ้น ในส่วนของภาคระบบการศึกษาไทยอาจต้องให้การสนับสนุนมากกว่านี้  ที่สำคัญที่สุดนั่นคือการที่พ่อแม่ ผู้แวดล้อมเด็ก ให้ความใส่ใจต่อการอ่าน ดังที่ตนถูกปลูกฝังมา

“ยามเมื่อก่อนตอนฉันยังเด็กน้อย พ่อแม่คอยใส่ใจให้อ่านเขียน ถูกปลูกฝังนิสัยรักการเรียน จึงบัดนี้มิแปลเปลี่ยนเพียรอ่านจริง”ด.ญ. อารียา กล่าว

 

 

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code