เสียงที่อื่นคนไม่ได้ยิน แต่วันนี้… เราได้ยิน

 

• เสียงเล็กๆ จากหัวใจที่ยิ่งใหญ่…

• การเดินทางกว่า 800 กิโลเมตร…เพื่อร่วมส่งเสียงแสดงตัวตน ของ กลุ่มชาติพันธุ์ ลีซู ดาราอาง และไทใหญ่

 

ทั้งยังมีพลังเสียงความหลากหลาย กว่า 4000 คน ในงานเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2

เสียงที่อื่นคนไม่ได้ยิน แต่วันนี้… เราได้ยิน

 

เปิดใจ รับฟัง และร่วมสานพลัง สื่อสารสุข ให้เสียงของพวกเขาดังขึ้นกันนะ

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://section09.thaihealth.or.th/

Shares:
QR Code :
QR Code