เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ (2)

featured

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีปิดงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ “Voice of the voiceless : the vulnerable populations” โดยกล่าวถึงนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบรางวัล “ภาครัฐขวัญใจภาคประชาสังคม” ให้กับบุคคลจากภาครัฐหลากหลายหน่วยงาน ที่ทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมด้วยความมุ่งมั่นสร้างความประทับใจในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน จำนวน 11 รางวัล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2KhPbZS

Shares:
QR Code :
QR Code