เสียงของวัยรุ่น ส่วนหนึ่งของพลังท้องถิ่น

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง


เสียงของวัยรุ่น กับการเป็นส่วนหนึ่งของพลังท้องถิ่น thaihealth


“เสียงของวัยรุ่น กับการเป็นส่วนหนึ่งของพลังท้องถิ่น”


เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จัดการเสวนาหัวข้อ “เสียงของวัยรุ่น กับการเป็นส่วนหนึ่งของพลังท้องถิ่น” ภายในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ โรงแรมเลอบลาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code