เสวนา “ไขความจริง พักตับ…หักดิบ…ลงแดง”

featured

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ร่วมกับ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา1413 และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนา “ไขความจริง :พักตับ…หักดิบ..ลงแดง” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ต่อการพักตับ งดเหล้าครบพรรษา จากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และมุมมองทางการแพทย์ กรณีหักดิบและข้อควรปฏิบัติสู่การลด ละ เลิก

Shares:
QR Code :
QR Code